jovana.prusina@yihr.org

Jovana Prusina

Rođena 1992. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Petu beogradsku gimnaziju. Studentkinja je završne godine međunarodnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Svoj prvi kontakt sa Inicijativom je ostvarila 2014. godine, kao učesnica Human Rights Defenders treninga. Nakon toga je učestvovala na brojnim Inicijativinim događajima od kojih bi izdvojila programe Ovo je Kosovo i Pravda bez pomirenja?, kao i Sarajevo Youth Summit, gde je radila kao volonterka. Provela je mesec dana u Prištini u okviru letnje škole Američkog Univerziteta na Kosovu.

U Inicijativi je kao stažistkinja radila na projektu Active Balkans, koji se bavio kreiranjem aktivističke mreže i promocijom aktivizma među mladima u regionu. Takođe je vodila projekat pod nazivom Empowering Serbian Youth for Policy Development, koji je za cilj imao edukaciju mladih u Srbiji o mapiranju problema u lokalnim zajednicama i kreiranju javnih politika.

Trenutno vodi Inicijativin Regionalni program razmene (Regional Exchange Program).

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+