jana.vujic@yihr.org

Jana Vujić

Rođena 13. novembra 1992. godine u Kragujevcu gde je završila osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju. Apsolventkinja je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Svoj prvi kontakt sa Inicijativom ostvarila je 2013. godine kao učesnica Human Rights Defenders programa, posle kog je učestvovala u praćenju suđenja u okviru projekta Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije.

Kao stažistkinja u Inicijativi vodila je program Watch Your Language koji se bavio monitoringom govora mržnje na internetu.

Učestvovala je na nekoliko  programa pretežno  iz oblasti suočavanja sa prošlošću i tranzicione pravde među kojima bi posebno izdvojila program “Pravda bez pomirenja?” nemačko-francuske kancelarije za mlade.

Kao važno iskustvo bi istakla tromesečno stažiranje u Fondu za humanitarno pravo i rad na projektu “Kosovska knjiga pamćenja”.

Koordinatorka  četvrtog “Mirëdita, Dobar dan!” festivala u Beogradu.

Pacifistkinja i feministkinja.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+