Jasmina
jasmina@yihr.org

Jasmina Lazović

Jasmina je zaposlena u Inicijativi od oktobra 2009. godine i trenutno radi na poziciji koordinatorke Programa za tranzicionu pravdu. Svoj prvi kontakt sa Inicijativom ostvarila je u avgustu 2007. godine, kada je kao apsolventkinja Fakulteta političkih nauka (novinarsko-komunikološkog smera) učestvovala u Visiting programu i po prvi put posetila Prištinu. Po povratku iz Prištine, pohađala je prvu generaciju Škole nove politike, a početkom 2008. godine stažirala u medija timu tadašnje regionalne kancelarije Inicijative. U maju 2008. izabrana je na konkursu da, sa još devetoro mladih iz Srbije, učestvuje u programu stažiranja u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu i u Odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu.

Po završetku učešća u Regionalnom intership programu, Jasmina je angažovana kao saradnica u Outreach programu Inicijative. Vremenom je prešla u programsko odeljenje, gde radi mahom na projektima u vezi sa tranzicionom pravdom, odnosno Srbije sa Kosovom i jugom Srbije. Jasmina je razvila detaljne programe edukacije u vezi sa raspadom Jugoslavije, uslovima koji su do toga doveli, suđenjima za ratne zločine u Hagu i na nacionalnom nivou i ostalim mehanizmima tranzicione pravde. Zahvaljujući konstantnom boravku u Prištini i u opštinama Preševo i Bujanovac, kao i osnovnom poznavanju albanskog jezika, Jasmina se specijalizovala za programe koji se sprovode na ovim područjima, a razvila je i široku mrežu kontakata sa tamošnjim institucijama, obrazovnim ustanovama i lokalnim nevladinim organizacijama.

Jasmina je koordinirala brojne projekte razmene mladih sa ciljem obrazovanja o neposrednoj prošlosti u regionu, kao i onih koji su za cilj imali integraciju manjina u srbijansko društvo. Zainteresovana je i za unapređenje neformalnih programa edukacije u vezi sa ljudskim pravima. Radila je i na više projekata sa srednjoškolcima koji su stremili njihovoj senzibilizaciji za ljudskopravaške teme. Najponosnija je što je intenzivno radila na uspostavljanju Regionalne kancelarija za saradnju, koju su premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije osnovali 4. jula 2016. godine na Samitu o Zapadnom Balkanu u Parizu.

Jasmina je zaljubljena u albanski jezik, prištinske alternativne klubove i gostoprimstvo Preševske doline.