Mario Mažić_YIHR

Mario Mažić

Mario Mažić (1987) jedan je od osnivača Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, čiji je programski direktor od 2008. godine. Trenutno je apsolvent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, nakon studija politikologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, letnjih programa na University in Oslo, Norway, i Northwestern University, USA.

Mario je bio učesnik fellowship programa Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, New York, USA.

Svoj rad u polju zaštite ljudskih prava započinje 2006. godine u Hrvatskom helsinškom odboru, nakon čega je bio član Sekretarijata Koalicije za REKOM i konsultant za razvoj Truth Justice Memory Center iz Istanbula.

Trenutno je i član upravnog odbora Fonda za humanitarno pravo Kosova.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+