marko.milosavljevic@yihr.org

Marko Milosavljević

Marko je rođen 1991. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Odeljenju za međunarodne odnose. Prva znanja  iz oblasti zaštite ljudskih prava stekao je na seminarima Helsinškog odbora za ljudska prava u toku 2010. godine, gde je u periodu od 2010. do 2013. godine bio član Omladinske grupe i učestovao u relizaciji projekata “Nacizam, fašizam i mladi u Srbiji” i “Ustav u 10 slika”. Pored toga, alumnista je edukativnog programa Akademija liberalne politike Libertarijanskog kluba- LIBEK u Beogradu.

Takođe, Marko je kao stipendista nekoliko nemačkih fondacija  proširio svoja znanja o političkom sistemu Nemačke i EU, učestvujući na internacionalnim programima “Deutsch als Fremdsprache”, “Welcome to Germany” i “Europäische Akademie Otzenhausen”. Pokazujući interesovanje za temu bezbednosti i evropskih integracija Srbije, Marko je imao priliku da u periodu od februara do jula 2015. godine stažira u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.

Prvi kontakt sa Inicijativom imao je kao volonter u kampanji “Za REKOM” tokom 2011. godine. Od aprila 2014. godine, Marko je učestvovao na različitim obrazovnim programa i aktivnostima Inicijative. Marko sada radi pri odeljenju za ljudska prava gde je do sada najviše bio usmeren ka monitoringu zatvorskog sistema i slobodi okupljanja. Pored toga, on je trenutno koordinator programa stažiranja i odgovoran je za Erasmus + programe razmene u kojima Inicijativa učestvuje kao partner.

Zadovoljstvo mu je da bude deo tima Inicijative zato što smatra da, regionalno umrežena grupa mladih ljudi koja podstiče kontinuirani dijalog o ratnom nasleđu i regionalnoj saradnji, može dovesti do boljeg života za mladih u regionu. Pored navedenog, zanimaju ga teme odnosa Srbije i Kosova, kao i procesurianje ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+