20161102_132734

Marta Vasić

Rođena 1996. godine u Šapcu gde je završila osnovnu školu i Srednju muzičku školu ,,Mihailo Vukdragović“. Trenutno je na drugoj godini studija novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Tokom srednje škole je bila aktivni deo Kancelarije za mlade u Šapcu i srednjoškolskog parlamenta. Uprvoj godini studija postala deo Debatnog kluba FPN-a i deo Otvorene komunikacije, organizacije koja se bavi unapređenjem kulture javnog dijaloga. Bila na nekoliko debatnih turnira od kojih je jedan i osvojila. Učestvovala u ERASMUS+ treningu posvećenom radu sa izbeglicama.

Strastveno posvećena jedino čitanju vesti o Bliskom istoku, jedenju italijanske hrane i raspravama o socijalnoj pravdi.