Mina Božović - za sajt

Mina Božović

Mina je rođena 1984. godine u Beogradu. Osnovne i master studije završila je na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu trenutno izrađuje doktorsku disertaciju iz oblasti psihologije ličnosti.

Od 2010. godine radi kao asistent na odeljenju za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Izvodi nastavu na osnovnim studijama na predmetima uže naučne oblasti – Metodologija psiholoških istraživanja. Angažovana je kao konsultant za razvoj koncepata i metodologije evaluacionih istraživanja Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Pored svog naučno istraživačkog rada, Mina je aktivna i u okviru civilnog društva u Srbiji. Bila je članica organizacionog odbora Parade Ponosa 2009. i 2011. godine.

Photo credits: Fakultet za medije i komunikacije

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+