J3W30m1t

Nemanja Stjepanović

Nemanja ima petnaestogodišnje novinarsko iskustvo – pet godina u Beogradu radeći za televizijski Video nedeljnik (VIN) i deset u Hagu u novinskoj agenciji Sense gde je pratio rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Još davno, kad je bio mlad, radio je u Inicijativi mladih za ljudska prava i bio njen aktivista. Pre toga, bio je zaposlen u izbornim posmatračkim misijama OEBS-a u Srbiji i prodavao novine na Kaleniću.

Odslužio vojsku 1993/94, izbegao ratište i uspeo da se sakrije od mobilizacije 1999. godine.

Godinama unazad sarađivao je sa raznim medijima i nevladinim organizacijama, pisao tekstove, publikacije, držao predavanja, učestvovao na tribinama. Studirao sociologiju i etnologiju.

Od januara 2016. godine zaposlen je u Fondu za humanitarno pravo. Tu namerava da ostane dugo, dugo. Kad se iznervira, oglasi se na Peščaniku.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+