nevena.todorovic@yihr.org

Nevena Todorović

Nevena Todorović rođena je 1993. godine u Beogradu, a diplomu na odseku za anglistiku stekla je na Filolološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Iskustvo u sektoru ljudskih prava stekla je kroz višegodišnje volontiranje , naročito kroz terenski rad pri migranstkoj krizi i u polju prava osoba sa invaliditetom.

Trenutno je programska asistentkinja na globalnom programu u Inicijativi.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+