uros@yihr.org

Uroš Jovanović

Uroš je rođen u Faidu (Švajcarska) 1995. godine, osnovnu školu je završio u Kozluku (Zvornik), srednju školu u Loznici, a trenutno je na osnovnim akademskim međunarodnim studijama na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Prvi kontakt sa organizacijama civilnog društva ostvario je tokom srednje škole u polju omladinskog i građanskog aktivizma. Nakon upisa studija u Beogradu aktivno učestvuje u aktivističkim i volonterskim programima nevladinih organizacija.

Prvi kontakt sa Inicijativom je ostvario kroz program „Moja inicijativa is coming“ i deo je aktivističke mreže Moja inicijativa. Od maja 2018. učestvuje u radu Inicijative u sklopu projekta „Prošlost se nastavlja“ kao stažista.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+