Apelacioni sud potvrdio govor mržnje Informera prema Aniti Mitić

— 21.01.2019.

Apelacioni sud u Beogradu je 20. decembra 2018. godine odbio sve pritužbe tuženih i time potvrdio prvostepenu presudu po kojoj su izdavač Informera, “Insajder Tim” i Dragan J. Vučićević osuđeni za zabranu govora mržnje prema Aniti Mitić.


Podsetimo, Viši sud u Beogradu  je 19. septembra 2018. godine prvostepenom presudom u parničnom postupku Anite Mitić, kao tužilje, protiv tuženih Insajder Tima (izdavača “Informera”) i Dragana J. Vučićevića, da su objavljivanjem informacija u izdanju dnevnog lista “Informer” od 19. januara 2017. godine, u tekstu “Fašisti napadaju” povredili pravo na zabranu govora mržnje iz člana 75. Zakona o informisanju.

Pravosnažnom presudom, tuženi Vučićević se obavezuje da isplati 100.000 dinara kao naknadu nematerijalne štete za govor mržnje, povredu ugleda i časti Anite Mitić, kao i 71.000 dinara kao naknadu za troškove trajanja parničnog postupka.

Sud je takođe u presudi izneo stav da predmetni tekst “Informera” predstavlja govor mržnje ne samo prema Aniti Mitić, već i prema organizaciji Inicijativa mladih za ljudska prava, kao i svim njenim članovima, naročito prema onima koji su bili na tribini u Beški.

Podsetimo, sudske odluke, pogotovu one koje štite građane od govora mržnje predstavljaju osnov vladavine prava, a ova odluka – sada pravosnažna- predstavlja jedan od retkih primera gde su jasno objašnjeni i sankcionisani termini koji se često koriste u sada već svakodnevnom rečniku govora mržnje u Srbiji.  Zbog toga, još jednom izdavajmo navode iz prvostepene presude:

  • Termin “Šiptar” se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Takođe, nazvati nekog Srbina “Šiptarom”, prema stavu suda, isto je kao i označiti nekog ko se bori protiv nacionalnog interesa;
  • Termin “jurišnici” koji je korišćen u predmetnom tekstu Informera da označi članove Inicijative mladih za ljudska prava, sud je okarakterisao kao govor mržnje s obzirom da je, prema stavu suda, Inicijativa organizacija koja se, upravo suprotno, bavi zaštitom ljudskih prava i demokratije;
  • Sud je pri stavu da je sporni tekst predstavljao nameru da odgovorni urednik lista “Informer” označi aktiviste Inicijative mladih za ljudska prava kao “neprijatelje i opasnost za Republiku Srbiju”, što je sud utvrdio kao poziv na nasilje nad aktivistima među kojima je bila i Anita Mitić.
  • Takođe, iznošenjem optužbi “Informera” da Inicijativa mladih za ljudska prava kao i druge organizacije “izazivaju opšti haos pred izbore”, vode “tzv. specijalni rat”, kao i korišćenjem izraza “fašisti” za aktiviste Inicijative, sud je obrazložio da su ovi izrazi korišćeni sa namerom da se određena grupa lica označi kao “opasnost po državu” i time kod građana stvori prezir prema toj grupi i tako opravda diskriminacija, neprijateljstvo i eventualno nasilje nad grupom odnosno aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava.
  • Sud je takođe ukazao da upotreba termina ”šiptari”,  “soroševsko šiptarska organizacija” i “specijalni rat” predstavlja govor mržnje kao i prekršaj obaveze novinara da neguje kulturu etike i javne reči. Upotrebu ovih termina u spornom tekstu, sud je okarakterisao i kao povredu zabrane govora mržnje zbog političkih i drugih uverenja, vrednosti i ciljeva za koje se zalaže Inicijativa mladih za ljudska prava kao i Anita Mitić. Posebno je važno istaći, da se sud, pored Zakona o javnom informisanju i Ustavu Republike Srbije, u zaštitu prava na političko uverenje pozvao i na član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
  • Sud je takođe utvrdio da je objavljivanjem teksta prekršeno i načelo političkog pluralizma kao osnova demokratskog društva, kao i Ustavom garantovanog prava na slobodu političkog uverenja, slobodu mišljenja i izražavanja tog mišljenja.

Pravosnažnošću ove presude, naš poziv od oktobra prošle godine da se Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović i Vladimir Gak, kao drugi javni funkcioneri i članovi SNS-a, koji su i pre i nakon objavljivanja spornog teksta koristili izraze “jurišnici”, “jurišni odredi” i “fašisti” da javno obrazlože zašto su obmanjivali javnost i širili govor mržnje prema Aniti Mitić i aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava, dobija utemljenje u presudi koja može biti presedan da svako ko druge etiketira kao “izdajnike”, “šiptare”, naziva ih “jurišnicima”, “fašistima” u kontekstu poput spornog teksta, ne može proći nekažnjeno.

Presuda Apelacionog suda predstavlja i malo svetlo za odbranu braniteljki i branitelja ljudskih prava, kao i poziv svim političkim akterima u Srbiji da prekinu sa etiketiranjem političkih protivnika koje često ili vodi u fizički obračun ili je opravdanje već počinjenog nasilja.

Tekst presude Višeg suda (prvostepnu) možete pročitati ovde, dok tekst presude Apelacionog suda (drugostepenu) možete pronaći ovde.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+