Konkurs za volontere u kampanji prikupljanja potpisa za REKOM

Do sada je Koalicija za REKOM dokumentovala 23.000  žrtava u vezi sa ratom i 600 logora i drugih mesta zatočenja, od ukupno 130.000 ratnih žrtava i oko 1.700 logora i drugih mesta zatočenja. Ti podaci snažno podržavaju stav Koalicije da je poimenični popis svih žrtava u ratovima na području nekadašnje SFRJ prioritet regionalne saradnje u odnosu na prošlost i izgradnju zajedničke kulture sećanja, ali da je to posao koji moraju da preuzmu i završe države u regionu.

* više o REKOMU saznajte na http://www.recom.link/sr/

Cilj kampanje je da se pošalje jasna poruka premijerima zapadnog Balkana i predstavnicima Evropske unije (EU), koji učestvuju u Berlinskom procesu, da očekujemo da prihvate odgovornost za poimenični popis svih ratnih žrtava i okolnosti njihovog stradanja, kao i logora i drugih mesta zatočenja i da u okviru Berlinskog procesa potpišu sporazum o osnivanju REKOM-a.

Kampanja prikupljanja potpisa odvijaće se u Beogradu i još nekoliko gradova u Srbiji, dok će se potpisi paralelno prikupljati i u ostalim zemljama u regionu.

Pre početka kampanje predviđen je trening za volontere/ke kako bi se bolje upoznali sa procesom REKOM i saznali više o samoj komisiji.

Svi mladi koji su zainteresovani da učestvovanjem u kampanji daju svoj doprinos pomirenju u regionu, pozvani su da se prijave na konkurs (rok za prijave je 05. maj 2017. godine), kako bismo zajedno bili deo procesa u kome se zalažemo za suočavanje sa prošlošću bazirano na utvrđenim činjenicama.

Ukoliko želite da se prijavite, popunite formular koji se nalazi ovde. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati mejlom sofija@yihr.org .

*za volontere i volenterke previđene su simbolične naknade

Program „Social Trauma and Resilience”

Cilj ovog programa je da se predstave načini na koje umetnost i kultura mogu pomoći u procesima suočavanja sa društvenim traumama iz prošlosti. Pričaćemo i o tome kako u raspravu, o mogućnostima prevladavanja traume, uključiti učesnike iz raznih područja kulture i umetnosti. Pored toga, saznaćete i na koji način mogu da se povežu lične i kolektivne perspektive sećanja na rat u Jugoslaviji što podrazumeva i uključivanje mladih iz regije u navedene procese.

Program nastoji da preispituje formiranje kulturne traume, simboličkog učestvovanja umetnosti i medija u tom iskustvu i mogućnost konstruktivnog suočavanja s prošlošću. Učesnici regionalnog programa razmene će u ovom programu učestvovati u predavanjima, projekcijama filmova i radionicama kroz koje će istražiti: – uloge raznih protagnoista u konstrukciji traume, – konstrukciju žrtve i počinitelja, – dinamičnu povezanost kulture sećanja raznih društvenih grupa, – razmenu znanja i iskustava u području suočavanja s prošlošću.

Budući učesnici programa, trebalo bi da ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Da imaju između 18 i 25 godina
  • Da su studenti fakulteta društvenih nauka
  • Da su zainteresovani za teme suočavanja s prošlošću u postkonfliktnim društvima (kratko motivaciono pismo)

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, potrebno je da se prijavite popunjavanjem aplikacionog formulara.

Organizator snosi troškove puta, smeštaja i obroka tokom čitavog trajanja programa.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:  jovana.prusina@yihr.org.

Rok za prijavu je 11. april a biće kontaktirani samo oni koju uđu u drugi krug.

RYCO – Od mladih za mlade – poziv na Open Space konferenciju

Konceptom otvorenih razgovora koje će činiti konferenciju želimo da podstaknemo mlade ljude, koji će biti najveći korisnici različitih programa RYCO-a, da u neformalnoj atmosferi predlažu teme, daju sugestije i debatuju o tome kako bi trebalo da izgleda rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Deklaracija o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisana je 4. jula prošle godine u Parizu prema kojoj će RYCO biti prvi institucionalni mehanizam koji će omogućiti razmene mladih u regionu tako što će finansijski podržavati projekte koje će sprovoditi omladinske i studentske organizacije, srednje škole i fakulteti, neformalne grupe mladih, muzeji, galerije, istraživački centri, mediji i mnogi drugi akteri.

Izborom članica i članova Upravnog odbora na konstitutivnoj sednici ovog tela RYCO-a u Tirani 8. i 9. decembra 2016. godine  odnosno imenovanjem omladinskih predstavnika i predstavnika država članica, otpočeo je proces operacionalizacije rada Kancelarije dok imenovanje Generalnog sekretara tek sledi. U uverenju da je efikasan rad Kancelarije jedino moguć uz stalan proces konsultacija sa mladima iz regiona utemljen na principima aktivne građanske participacije, Inicijativa i OFAJ/ DFJW kroz primenu koncepta Open Space pružaju mogućnost različitom spektru zaintersovanih aktera da direktno postavjaju teme konferencije.

Open Space koncept konferencija je zasnovana na principu samoorganizovanja grupe ljudi sa ciljem da se u njima oslobodi kreativnost i probudi preduzimljivost. Standardno se izvodi tako što se prvo javno proglasi opšta tema konferencije (Regionalna kancelarija za saradnju mladih) i odrede se, u ovom slučaju,  četiri mesta na kojima će se držati diskusije čije teme određuju sami učesnici, sa po četiri uzastopna vremenska termina od 30 minuta za svako mesto. Teme se određuju tako što najbrži učesnici nakon proglašenja opšte teme upišu svoju temu i samim tim postaju moderatori diskusija. Nakon što se održe sve diskusije u prvom delu (ukupno šesnaest), glasovima svih učesnika se određuje dve najbolje teme koje se ponovo obrađuju u dve velike grupe. Nakon toga, zaključci sa ovih dveju diskusija biće prezentovani u Gete Institutu (Knez Mihailova 50) u formi preporuka za budući rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Inicijativa mladih za ljudska prava se već sedam godina zalaže za ideju da se u našem regionu osnuje institucija po ugledu na Francusko-nemačku kancelariju za mlade koja se pokazala kao veoma uspešan mehanizam za pomirenje u post-konfliktnim društvima. Dodatno, Inicijativa od svog osnivanja 2003. godine, sprovodi programe razmene mladih kroz koje je do sada prošlo više od 15000 mladih iz celog regiona. Rezultati razmena nedvosmisleno govore da kada se mladi upoznaju, putuju i govore o društveno-političkim problemima svojih zajednica i suočavanju sa ratnom prošlošću – lakše prevazilaze predrasude koje se gaje u njihovim dvorištima.

Za učešće na konferenciji, svi zainteresovani mogu se prijaviti putem aplikacionog formulara do 18. januara 2017. godine. Radni jezik konferencije je srpski.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na  marko.milosavljevic@yihr.org ili na broj telefona 011 30 35 145.

Konferenciju su podržali Ambasada Republike Francuske i Ambasada Savezne Republike Nemačke kao jedan od događaja kojim se proslavlja 22. januar odnosno Jelisejski ugovor iz 1963. godine kojim je otpočeo proces pomirenja i dobrosusedskih odnosa između ove dve, nekada ljuto zaraćene, države.