Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije 2015.

— 08.03.2016.

Izveštaj Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije u 2015. godini napisan je od strane mladih istraživača i istraživačica Inicijative, koji su kroz jednogodišnji program edukacije i praćenja sudskih postupaka stekli dodatno teorijsko znanje o pravu na pravično suđenje i međunarodnopravnim standardima u ovoj oblasti ljudskih prava, kao i praktična iskustva o funkcionisanju pravosuđa u Srbiji kroz prisustvo na raspravama i pretresima u
okviru sudskih postupaka i analizom sudskih spisa.