Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije 2014.

— 09.05.2015.

Inicijativa je 2011. godine počela monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima, sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije.