fbpx

Perspektive multietničkog društva na Kosovu

— 25.06.2015.

Publikacija „Perspektive multietničkog društva na Kosovu” predstavlja pionirski korak u uspostavljanju akademske saradnje između Beograda i Prištine. Ona je rezultat rada deset saradnika i saradnica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Odeljenja političkih nauka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini.