Infografik

Inicijativin predlog za demokratski dijalog o Kosovu

— 17.10.2017.

Proces institucionalizacije unutrašnjeg dijaloga o Kosovu mora počivati na demokratskim načelima. Zbog toga, predlažemo okvir za dijalog u kome Narodna skupština treba da bude polazna tačka od koje će krenuti ova diskusija, a kako bi Radna grupa odgovorno funkcionisala predlažemo i četiri tačke na kojima bi njen rad počivao.


KS_dijalog_grafik2
PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+