Memorandum o inicijativi za Regionalni program razmene mladih

—20.07.2015.

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava sa kancelarijama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu, u Crnoj Gori i Srbiji posvećena je uspostavljanju zvaničnog mehanizma za međuetničku i prekograničnu razmenu mladih u regionu Zapadnog Balkana. Inicijativa veruje da ovakav mehanizam treba da osnuju i finansiraju vlade Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije i Albanije.


Zbog turbulentne istorije Zapadnog Balkana tokom 20. veka, a naročito nasilnog procesa raspada bivše Jugoslavije, zvanična saradnja među zemljama regiona još uvek nije adekvatno razvijena. Na ovu saradnju negativno utiču interesi pojedinačnih vlada, kao i manjak svesti o regionalnoj dimenziji sličnih problema i mogućnostima za ulaganje zajedničkih napora za njihovo rešavanje. Ova situacija ima značajan uticaj na mlade generacije. Inicijativa smatra da je važno stvoriti uslove da se kreiraju veze među mladim posleratnim generacijama i da im se omogući da stiču lično iskustavo o susedima koje će biti oslobođeno stereotipa nasleđenih iz zvaničnih narativa, političkih diskursa, izveštavanja medija i obrazovnih sistema.

Od svog osnivanja 2003. godine regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava sprovodi raznovrsne neformalne prekogranične programe među zemljama regiona i viziting programe između različitih etničkih grupa unutar jedne zemlje. Paralelno sa ovim, Inicijativa zagovara osnivanje zvaničnih kanala komunikacije za mlade ljude na Zapadnom Balkanu. Kroz bogato iskustvo u približavanju mladih iz postkonfliktnih zemalja, Inicijativa je shvatila da su u regionu stvorene okolnosti koje otvaraju prostor za osnivanje zvaničnih kanala za razmene mladih.

Inicijativin memorandum o inicijativi za Regionalni program razmene mladih preuzmite ovde.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+