Nasilna društva u tranziciji – Alternativni dijalog Kosovo – Srbija

—06.10.2004.

Uvodne napomene:
Nasilje nije rešenje, moramo vrati dostojanstvo žrtvama

Kada sam tokom poslednjih godina putovao po Kosovu svaki put mi se činilo da ima nade da prevaziđu posledice zločinačke politike Srbije tokom prošle decenije. Svaki put bi se suočaio sa novim pitanjima i novim činjenicama o velikim i strašnim zločinima koje su srpske snage počinile tokom devedesetih. Nikada neću zaboraviti lica ljudi koji su mi govorili o zlu. Nikada neću zaboraviti noći provedene sa gotovo nepoznatim ljudima koji su spremni da do svitanja govore o tragedijama i onome šta se dogodilo. Bilo je dovoljno da smo pitam.


Projekat “Nasilna društva u tranziciji” i rad Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu zapravo su zasnovani na želji da čujemo o prošlosti i da tražimo istinu, pravdu i odgovornost. Tek posle tog sleda možemo razgovarati o pomirenju. Zahvalan sam fondaciji Henrich Boll jer je podržala ideju u koju zaista verujemo.

Izgradnja poverenja je jedni put do boljih odnosa između Kosova i Srbije. Jer sasvim je sigurno da zaključak koji proizilazi iz vrsnih analiza kaže da nasilje nikako nije rešenje i da je vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama teškog kršenja ljudskih prava u prošlosti jedini put u bolju i svetliju budućnost.

U ovoj publikaciji možete pronaći transkripte sa konferencije koja je krajem maja održana u Risnu, Crna Gora i na kojoj se okupilo preko trideset mladih aktivista, studenta i intelektualca sa Kosova i iz Srbije koji su zajedno razgovarli u okviru pet sesija. Prva sesija se odnosila na prošlost i put suočavanja sa prošlošću. Na drugoj sesiji slušali smo o nacionalizmu i radikalizaciji društava, dok je treća sesija bila posvećena stanju na Univerzitetima. Na četvrtoj i petoj sesiji govorili smo o civilnom društvu i značajnoj ulozi koje ono može imati u  procesu stabilizacije i uspostavljanja pravde. Dogovrili smo se da se ista grupa u delimično proširenom sastavu sretne i sledeće godine i da se organizujemo u forum. Nismo odredili ime foruma, niti smo postavili temelje njegovog delovanja. To je uloga sledećeg sastanka i narednih skupova.

Takođe u sredini ove knjige nalaze se fotografije. Svi oni koji smatraju da se vrednosti koje su iznete u ovoj publikaciju poklapaju sa njihovim dobro došli su u ovaj forum. Kritike onih drugih smo takođe spremni da čujemo. Želim posebno da zahvalim ljudima koji su sa puno entuzijazma radili na ovoj publikaciji.

 

Andrej Nosov

U Prištini, 6.10.2004

NASILNA DRUŠTVA U TRANZICIJI – Alternativni dijalog Kosovo – Srbija

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+