Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u osam multietničkih opština i gradova u Srbiji

—24.03.2005.

Savezna Republika Jugoslavija pristupila je Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope 11. maja 2001. godine. U skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencija je supila na snagu 1. septembra 2001. godine. Državna zajednica Srbija i Crna Gora kao pravni naslednik SR Jugoslavije preuzela je na sebe sve obaveze iz ove Konvencije.
Inicijativa mladih za ljudska prava je ispitivala pošovanje odredbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u osam opština i gradova u Srbiji. To su opštine Priboj, Novi Pazar, Dimitrovgrad, Subotica, Bački Petrovac, Preševo, Bujanovac i grad Niš. Izveštaj sadrži zaključke i preporuke koje je Inicijativa donela posle istraživanja u lokalnim sredinama i organizovanja lokalnih foruma sa predstavnicima političkih partija, nevladinih organizacija i državnih institucija. 


PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+