Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije 2013.

—30.04.2015.

U okviru programa praćenja primene standarda pravičnog suđenja Incijativa mladih za ljudska prava je predstavila svoj izveštaj za 2013/2014. godinu.
Inicijativa mladih za ljudska prava od 2011. godine direktnim monitoringom suđenja i putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja prati oko 40 sudskih postupaka od kojih su 32 predstavljena u izvestaju.


U okviru programa praćenja primene standarda pravičnog suđenja Incijativa mladih za ljudska prava je predstavila svoj izveštaj za 2013/2014. godinu.

Inicijativa mladih za ljudska prava od 2011. godine direktnim monitoringom suđenja i putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja prati oko 40 sudskih postupaka od kojih su 32 predstavljena u izvestaju.

Istraživački tim Inicijative mladih ukazao je na neke bitne probleme koji su uočeni tokom višegodišnjeg praćenja konkretnih postupaka koji se vode kako pred Višim i Osnovnim sudovima u Beogradu, tako i van Beograda.

Izveštaj preuzmite ovde.

Read in English here.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+