Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije 2014.

—09.05.2015.

Inicijativa je 2011. godine počela monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima, sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije.


Izveštaj za 2014. godinu sastoji se iz četiri celine: u prvom delu je ukratko predstavljen pravnoteorijski okvir prava na pravično suđenje; drugi deo predstavlja pregled rada pravosuđa i nezavisnih institucija u 2014. godini; u trećem delu su opisani događaji koji prethode pokretanju sudskih postupaka koji se tiču ubistava novinara u Srbiji i serije napada na građane i imovinu nakon fudbalske utakmice Srbija-Albanija; dok su u četvrtom delu predstavljeni odabrani slučajevi koje su istraživači/ce Inicijative pratili.

Izveštaj preuzmite ovde.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+