Konferencija “Mladi koji pokreću politike”

Konferencija predstavlja završni događaj programa „Predloži javne politike“ koji je realizovan od oktobra 2016. do juna 2017. godine sa ciljem da se kroz niz obuka u više regiona Srbije obrazuju mladi ljudi o procesu kreiranja javnih politika – od mapiranja problema na početku, zatim rada na pisanju predloga pa sve do javnog zagovaranja i predstavljanja rešenja.

Cilj konferencije je da se angažovani mladi ljudi povežu sa donosiocima odluka kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kao i sa potencijalnim donatorima koji bi im pomogli u realizaciji rešenja.

Program konferencije:

12:00 – 12:15
Otvaranje: Anita Mitić, direktorka Incijative mladih za ljudska prava

12:15 – 14:15
Prezentacija predloga lokalnih javnih politika učesnika programa za: Region južne i centralne Srbije

14:15 – 15:00
YIHR mentorski tim u novoj epizodi „Dva i po analitičara“ govore o:
-problemima u lokalnim sredinama kroz pisanje politika
-izazovima pred gradske izbore u Beogradu

YIHR mentorski tim programa (Dva i po analitičara) čine: Boban Stojanović, Luka Božović i Marko Milosavljević

15:00 – 17:00
Prezentacija predloga lokalnih javnih politika učesnika programa za: Region Vojvodine i Grad Beograd

17:00 – 18:00
Q&A sesija uz koktel i posluženje: Razgovor sa učesnicima programa

Inicijativa mladih za ljudska prava će i nakon završetka programa “Predloži javne politike” pratiti razvoj nastalih predloga politika i pomoći učesnicima u daljem zagovaračkom procesu.

Prijatelji Regionalne kancelacije – od mladih za mlade

U prvom delu konferencije, gde su učesnici predložili ukupno 13 tema, a zatim se podelili u grupe i diskutovali o njima, najviše reči bilo je o promociji RKSM-a, povezivanju mladih putem preduzetništva, edukaciji o ratnoj prošlosti, sličnostima i razlikama u odnosu na postojeće ERASMUS+ projekte, kao i o mogućnostima za privlačenje potencijalnih donatora. Nakon diskusija u prvom delu, glasovima učesnica i učesnika izabrano je šest tema koje su detaljnije analizirane.

Rezultati rada mladih iz Srbije predstavljeni su u Gete Institutu, na panel diskusiji koju su ambasade Francuske i Nemačke organizovale povodom 54. godišnjice Jelisejskog sporazuma, čijim potpisivanjem su se ove dve države obavezale na rad na pomirenju. Tokom diskusije Tokom diskusije na kojoj su govorili Kristin Moro (ambasadorka Republike Francuske), Aksel Ditman (ambasador Savezne Republike Nemačke), Snežana Klašnja (pomoćnica ministra za omladinu i sport) i Milica Škiljević (omladinska predstavnica Srbije u Upravnom odboru RKSM-a) razgovaralo se o Francusko-nemačkoj kancelariji za mlade kao inspiraciji za osnivanje Regionalne kancelarije na zapadnom Balkanu.

IMG_2469

Učesnici Open Space konferencije predstavili su preporuke o tome šta bi trebalo da bude fokus rada RKSM-a. Prva grupa je diskutovala o ulozi Regionalne kancelarije za saradnju mladih u procesu pomirenja, zaključivši da bi Regionalna kancelarija, zajedno sa REKOM-om, u budućnosti trebalo da radi na edukaciji mladih o prošlosti. Druga grupa je obrađivala temu regionalne saradnje kroz preduzetništvo, predloživši da RKSM radi na inspirisanju preduzetničkog duha kod mladih kroz razmenu informacija, ideja i veština. Treća grupa je odabrala da se bavi problemom nedovoljne mobilnosti mladih na zapadnom Balkanu. S obzirom da u zemljama u regionu ne postoji velika mobilnosti mladih, zaključak ove grupe je da bi u tom aspektu RKSM mogla da preuzme uspešne prakse drugih programa mobilnosti koji postoje u Evropi. Četvrta grupa je razmatrala pitanje promocije Regionalne kancelarije. Zaključeno je da na tom polju nije urađeno dovoljno i da je, putem medija i drugih vidova promocije, potrebno RKSM približiti mladima koji će biti njeni korisnici. Peta grupa se bavila pitanjem neformalnog obrazovanja i njegovim priznanjem i promovisanjem od strane zvaničnih obrazovnih institucija. Na kraju, šesta grupa je diskutovala o finansiranju Regionalne kancelarije i zaključila da bi, osim država, i privatne kompanije trebalo motivisati da doniraju novac za mobilnost mladih, ali i da postanu aktivni partneri Regionalne kancelarije.

Preporuke koji su mladi kao prijatelji RKSM-a kreirali na Open Space konferenciji biće predstavljeni Upravnom odboru Regionalne kancelarije, dok će za mlade širom regiona u narednom periodu biti organizovane slične konferencije.

RYCO – Od mladih za mlade – poziv na Open Space konferenciju

Konceptom otvorenih razgovora koje će činiti konferenciju želimo da podstaknemo mlade ljude, koji će biti najveći korisnici različitih programa RYCO-a, da u neformalnoj atmosferi predlažu teme, daju sugestije i debatuju o tome kako bi trebalo da izgleda rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Deklaracija o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisana je 4. jula prošle godine u Parizu prema kojoj će RYCO biti prvi institucionalni mehanizam koji će omogućiti razmene mladih u regionu tako što će finansijski podržavati projekte koje će sprovoditi omladinske i studentske organizacije, srednje škole i fakulteti, neformalne grupe mladih, muzeji, galerije, istraživački centri, mediji i mnogi drugi akteri.

Izborom članica i članova Upravnog odbora na konstitutivnoj sednici ovog tela RYCO-a u Tirani 8. i 9. decembra 2016. godine  odnosno imenovanjem omladinskih predstavnika i predstavnika država članica, otpočeo je proces operacionalizacije rada Kancelarije dok imenovanje Generalnog sekretara tek sledi. U uverenju da je efikasan rad Kancelarije jedino moguć uz stalan proces konsultacija sa mladima iz regiona utemljen na principima aktivne građanske participacije, Inicijativa i OFAJ/ DFJW kroz primenu koncepta Open Space pružaju mogućnost različitom spektru zaintersovanih aktera da direktno postavjaju teme konferencije.

Open Space koncept konferencija je zasnovana na principu samoorganizovanja grupe ljudi sa ciljem da se u njima oslobodi kreativnost i probudi preduzimljivost. Standardno se izvodi tako što se prvo javno proglasi opšta tema konferencije (Regionalna kancelarija za saradnju mladih) i odrede se, u ovom slučaju,  četiri mesta na kojima će se držati diskusije čije teme određuju sami učesnici, sa po četiri uzastopna vremenska termina od 30 minuta za svako mesto. Teme se određuju tako što najbrži učesnici nakon proglašenja opšte teme upišu svoju temu i samim tim postaju moderatori diskusija. Nakon što se održe sve diskusije u prvom delu (ukupno šesnaest), glasovima svih učesnika se određuje dve najbolje teme koje se ponovo obrađuju u dve velike grupe. Nakon toga, zaključci sa ovih dveju diskusija biće prezentovani u Gete Institutu (Knez Mihailova 50) u formi preporuka za budući rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Inicijativa mladih za ljudska prava se već sedam godina zalaže za ideju da se u našem regionu osnuje institucija po ugledu na Francusko-nemačku kancelariju za mlade koja se pokazala kao veoma uspešan mehanizam za pomirenje u post-konfliktnim društvima. Dodatno, Inicijativa od svog osnivanja 2003. godine, sprovodi programe razmene mladih kroz koje je do sada prošlo više od 15000 mladih iz celog regiona. Rezultati razmena nedvosmisleno govore da kada se mladi upoznaju, putuju i govore o društveno-političkim problemima svojih zajednica i suočavanju sa ratnom prošlošću – lakše prevazilaze predrasude koje se gaje u njihovim dvorištima.

Za učešće na konferenciji, svi zainteresovani mogu se prijaviti putem aplikacionog formulara do 18. januara 2017. godine. Radni jezik konferencije je srpski.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na  marko.milosavljevic@yihr.org ili na broj telefona 011 30 35 145.

Konferenciju su podržali Ambasada Republike Francuske i Ambasada Savezne Republike Nemačke kao jedan od događaja kojim se proslavlja 22. januar odnosno Jelisejski ugovor iz 1963. godine kojim je otpočeo proces pomirenja i dobrosusedskih odnosa između ove dve, nekada ljuto zaraćene, države.

Konferencija s glavnom tužiteljicom MKSJ, Karlom del Ponte

Na konferenciji je Karla del Ponte (Carla del Ponte), glavna tužiteljica Suda za ratne zločine u Hagu (MKSJ) uručila diplome 11 javnih zastupnika/ca pravde, koji su završili proces edukacije za javne zastupnike/ce pravde. U okviru projekta “Javni zastupnici/ce pravde” Inicijativa mladih za ljudska prava je sredinom 2005. na Paliću organizovala šestodnevni trening za “javne zastupnike/ce pravde”. Cilj treninga je bio formiranje mreže mladih koji bi se borili za istinu, izborili pravdu za žrtve rata na prostoru bivše SFRJ, štitili i promovisali ljudska prava. Nakon obuke novoformirana mreža mladih zastupnika/ca pravde je organizovala niz jednodnevnih seminara o tranzicionoj pravdi, radu MKSJ, stanju ljudskih prava i ratnoj prošlosti.

Beograd- “Tribunal, put ka suočenju s prošlošću”

Na konferenciji za štampu govorili su Nj.E. Michael C. Polt, Ambasador SAD u Beogradu, Alexandra Milenov, koordinatorka za informisanje javnosti ICTY, Folkert Milch, viši koordinator za reformu pravosuđa u OEBS-u i Andrej Nosov, Izvršni direktor Inicijative mladih za ljudska prava. Nakon izlaganja, konferencija je propraćena brojnim pitanjima novinara o radu Tribunala i potencijalnom efektu neizručivanja optuženika za ratne zločine kao što su Mladić, Karadžić i četvorica generala.