Poziv na konferenciju: „Srednja škola – mesto gde sve počinje“

Inicijativa mladih za ljudska prava, u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, organizuje jednodnevnu konferenciju za profesore i sve zainteresovane predstavnike srednjih škola u Srbiji. Nakon održanih info sesija u različitim gradovima Srbije, cilj ove konferencije je da informiše predstavnike srednjih škola o dosadašnjem radu Regionalne kancelarije za saradnju mladih kao i da im približi proces apliciranja projekata.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je organizacija koja je osnovana 2016. godine od strane vlada u regionu uz podršku Evropske unije, a programi koje podržava imaju za cilj da podstaknu kulturu mobilnosi, interkulturalne razmene i pomirenja.

Ovom konferencijom takođe želimo da srednje škole upoznamo sa drugim po redu, otvorenim pozivom za prijavu projekata koji se bave promovisanjem duha pomirenja i saradnje među mladima u regionu kroz programe koji uključuju razmene mladih. Tokom konferencije učesnici će imati priliku da čuju iskustva sa prethodnih projekata, koje je podržala Regionalna kancelarija, i da dobiju korisne savete od organizacija koje se već dugi niz godina uspešno bave kreiranjem i implementacijom programa razmene mladih.

Srednja škola ima veoma važnu ulogu u životu svake mlade osobe, ovim putem želimo da podržimo i motivišemo predstavnike srednjih škola i profesore da kreiraju projekte koji će mladima omogućiti da prišire vidike i znanja koja poseduju o regionu.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo sve zainteresovane  profesore/predstavnike iz Vaše škole da se prijave putem elektronskog formulara do 23. decembra 2018. godine. Konferencija će se održati u Beogradu, u hotelu Life Design (Balkanska 18), 26. decembra (sreda) od 11h do 16.30h.

Organizator pokriva sve troškove puta, a tokom konferencije biće obezbeđen i ručak za sve učesnike. Za sva pitanja u vezi sa samim događajem i prijavom, molimo Vas da nam se obratite putem mejla: sofija@yihr.org, ili telefonom na broj 011/3035-14.

Prilika za narodne poslanike da podrže mlade iz Srbije i regiona

Smatramo da je ovaj sporazum od posebnog značaja za sve mlade ljude u regionu Zapadnog Balkana, naročito u trenutku  kada su političke tenzije na najvišem  nivou. U svetlu održavanja sastanka ministra spoljnih poslova država Zapadnog Balkana u Italiji i večere premijera u Briselu, istog dana, verujemo da je dijalog jedini mehanizam za rešavanje regionalnih problema.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih omogućiće širu perspektivu sagledavanja regionalnih problema i dijalog mladih na Zapadnom Balkanu. Inicijativa veruje da trajnom pomirenju u regionu možemo da se nadamo tek kada svi mladi budi imali priliku i podsticaj da putuju, da se sastaju, da razgovaraju i večeraju zajedno.

Podsetimo, predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava razgovarali su u decembru mesecu sa poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije o Predlogu zakona kojim će biti potvrđen sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije. Tom prilikom je zatražena podrška svih političkih stranaka kako bi ovaj sporazum bio što pre izglasan u Narodnoj skupštini. Inicijativa očekuje od narodnih poslanika, ne samo da glasaju za ovaj zakon, već da iskoriste vreme za diskusiju kako bi poslali zajedničku snažnu poruku ohrabrenja mladima u Srbiji da se povežu sa vršnjacima u regionu.

Inicijativa još jednom poziva sve političke stranke i narodne poslanike da interes mladih u regionu, i njihovu budućnost stave ispred prilike da se kritikuje regionalna ili spoljna politika aktuelne vlasti. Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM) ima potencijal da napravi istorijski pomak, ali je samoj kancelariji i prvom Generalnom sekretaru Đuru Blanuši neophodna najšira podrška za to.

Inicijativa mladih za ljudska prava zalaže se već sedam godina za ideju da se u regionu Zapadnog Balkana osnuje institucija po ugledu na Francusko-nemačku kancelariju za mlade koja se pokazala kao veoma uspešan mehanizam za pomirenje u post-konfliktnim društvima. Deklaraciju o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RKSM) potpisali su 4. jula 2016. godine u Parizu, premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Potpisivanje ove Deklaracije predstavlja krunu napora država u regionu, ali i civilnog sektora i međunarodnih partnera, na uspostavljanju trenutno najznačajnijeg mehanizma za pomirenje u regionu.

Prijatelji Regionalne kancelacije – od mladih za mlade

U prvom delu konferencije, gde su učesnici predložili ukupno 13 tema, a zatim se podelili u grupe i diskutovali o njima, najviše reči bilo je o promociji RKSM-a, povezivanju mladih putem preduzetništva, edukaciji o ratnoj prošlosti, sličnostima i razlikama u odnosu na postojeće ERASMUS+ projekte, kao i o mogućnostima za privlačenje potencijalnih donatora. Nakon diskusija u prvom delu, glasovima učesnica i učesnika izabrano je šest tema koje su detaljnije analizirane.

Rezultati rada mladih iz Srbije predstavljeni su u Gete Institutu, na panel diskusiji koju su ambasade Francuske i Nemačke organizovale povodom 54. godišnjice Jelisejskog sporazuma, čijim potpisivanjem su se ove dve države obavezale na rad na pomirenju. Tokom diskusije Tokom diskusije na kojoj su govorili Kristin Moro (ambasadorka Republike Francuske), Aksel Ditman (ambasador Savezne Republike Nemačke), Snežana Klašnja (pomoćnica ministra za omladinu i sport) i Milica Škiljević (omladinska predstavnica Srbije u Upravnom odboru RKSM-a) razgovaralo se o Francusko-nemačkoj kancelariji za mlade kao inspiraciji za osnivanje Regionalne kancelarije na zapadnom Balkanu.

IMG_2469

Učesnici Open Space konferencije predstavili su preporuke o tome šta bi trebalo da bude fokus rada RKSM-a. Prva grupa je diskutovala o ulozi Regionalne kancelarije za saradnju mladih u procesu pomirenja, zaključivši da bi Regionalna kancelarija, zajedno sa REKOM-om, u budućnosti trebalo da radi na edukaciji mladih o prošlosti. Druga grupa je obrađivala temu regionalne saradnje kroz preduzetništvo, predloživši da RKSM radi na inspirisanju preduzetničkog duha kod mladih kroz razmenu informacija, ideja i veština. Treća grupa je odabrala da se bavi problemom nedovoljne mobilnosti mladih na zapadnom Balkanu. S obzirom da u zemljama u regionu ne postoji velika mobilnosti mladih, zaključak ove grupe je da bi u tom aspektu RKSM mogla da preuzme uspešne prakse drugih programa mobilnosti koji postoje u Evropi. Četvrta grupa je razmatrala pitanje promocije Regionalne kancelarije. Zaključeno je da na tom polju nije urađeno dovoljno i da je, putem medija i drugih vidova promocije, potrebno RKSM približiti mladima koji će biti njeni korisnici. Peta grupa se bavila pitanjem neformalnog obrazovanja i njegovim priznanjem i promovisanjem od strane zvaničnih obrazovnih institucija. Na kraju, šesta grupa je diskutovala o finansiranju Regionalne kancelarije i zaključila da bi, osim država, i privatne kompanije trebalo motivisati da doniraju novac za mobilnost mladih, ali i da postanu aktivni partneri Regionalne kancelarije.

Preporuke koji su mladi kao prijatelji RKSM-a kreirali na Open Space konferenciji biće predstavljeni Upravnom odboru Regionalne kancelarije, dok će za mlade širom regiona u narednom periodu biti organizovane slične konferencije.

RYCO – Od mladih za mlade – poziv na Open Space konferenciju

Konceptom otvorenih razgovora koje će činiti konferenciju želimo da podstaknemo mlade ljude, koji će biti najveći korisnici različitih programa RYCO-a, da u neformalnoj atmosferi predlažu teme, daju sugestije i debatuju o tome kako bi trebalo da izgleda rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Deklaracija o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisana je 4. jula prošle godine u Parizu prema kojoj će RYCO biti prvi institucionalni mehanizam koji će omogućiti razmene mladih u regionu tako što će finansijski podržavati projekte koje će sprovoditi omladinske i studentske organizacije, srednje škole i fakulteti, neformalne grupe mladih, muzeji, galerije, istraživački centri, mediji i mnogi drugi akteri.

Izborom članica i članova Upravnog odbora na konstitutivnoj sednici ovog tela RYCO-a u Tirani 8. i 9. decembra 2016. godine  odnosno imenovanjem omladinskih predstavnika i predstavnika država članica, otpočeo je proces operacionalizacije rada Kancelarije dok imenovanje Generalnog sekretara tek sledi. U uverenju da je efikasan rad Kancelarije jedino moguć uz stalan proces konsultacija sa mladima iz regiona utemljen na principima aktivne građanske participacije, Inicijativa i OFAJ/ DFJW kroz primenu koncepta Open Space pružaju mogućnost različitom spektru zaintersovanih aktera da direktno postavjaju teme konferencije.

Open Space koncept konferencija je zasnovana na principu samoorganizovanja grupe ljudi sa ciljem da se u njima oslobodi kreativnost i probudi preduzimljivost. Standardno se izvodi tako što se prvo javno proglasi opšta tema konferencije (Regionalna kancelarija za saradnju mladih) i odrede se, u ovom slučaju,  četiri mesta na kojima će se držati diskusije čije teme određuju sami učesnici, sa po četiri uzastopna vremenska termina od 30 minuta za svako mesto. Teme se određuju tako što najbrži učesnici nakon proglašenja opšte teme upišu svoju temu i samim tim postaju moderatori diskusija. Nakon što se održe sve diskusije u prvom delu (ukupno šesnaest), glasovima svih učesnika se određuje dve najbolje teme koje se ponovo obrađuju u dve velike grupe. Nakon toga, zaključci sa ovih dveju diskusija biće prezentovani u Gete Institutu (Knez Mihailova 50) u formi preporuka za budući rad Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Inicijativa mladih za ljudska prava se već sedam godina zalaže za ideju da se u našem regionu osnuje institucija po ugledu na Francusko-nemačku kancelariju za mlade koja se pokazala kao veoma uspešan mehanizam za pomirenje u post-konfliktnim društvima. Dodatno, Inicijativa od svog osnivanja 2003. godine, sprovodi programe razmene mladih kroz koje je do sada prošlo više od 15000 mladih iz celog regiona. Rezultati razmena nedvosmisleno govore da kada se mladi upoznaju, putuju i govore o društveno-političkim problemima svojih zajednica i suočavanju sa ratnom prošlošću – lakše prevazilaze predrasude koje se gaje u njihovim dvorištima.

Za učešće na konferenciji, svi zainteresovani mogu se prijaviti putem aplikacionog formulara do 18. januara 2017. godine. Radni jezik konferencije je srpski.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na  marko.milosavljevic@yihr.org ili na broj telefona 011 30 35 145.

Konferenciju su podržali Ambasada Republike Francuske i Ambasada Savezne Republike Nemačke kao jedan od događaja kojim se proslavlja 22. januar odnosno Jelisejski ugovor iz 1963. godine kojim je otpočeo proces pomirenja i dobrosusedskih odnosa između ove dve, nekada ljuto zaraćene, države.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih – šansa koju moramo iskoristiti

O samom procesu osnivanja, funkcionisanju i ciljevima Regionalne kancelarije za saradnju mladih govorila je Jasmina Lazović iz Inicijative mladih za ljudska prava. ,,Postoji veliki broj organizacija koje godinama organizuju programe razmene mladih na prostorima bivše Jugoslavije, ali je novina da su Regionalnu kancelariju za saradnju mladih osnovale vlade država Zapadnog Balkana. Krajni ciljevi osnivanja Regionalne kancelarije jesu smanjenje etničke distance, pomirenje u regionu, mobilnost i osnaživanje mladih za uključivanje u društveno-politički život“, istakla je Lazović i pohvalila odluku da u Upravnom odboru Regionalne kancelarije, osim predstavnika ministarstava nadležnih za mlade, sedi i po jedan predstavnik mladih iz svih zemalja potpisnica.

Aleksandar Voštić, iz Ministarstva omladine i sporta, smatra da je saradnja sa nevladinim organizacijama bila neophodna prilikom osnivanja Regionalne kancelarije. „Regionalna kancelarija je pravi primer saradnje civilnog sektora i državnih organa u Srbiji. Nadamo se da će mladi Zapadnog Balkana umeti da prepoznaju priliku i značaj ove inicijative. Ideja je da projekti koje će Regionalna kancelarija sprovoditi naprave razliku i promene perspektivu ljudi koji u njima učestvuju“, naglasio je Voštić, dodavši da je sledeća godina ključna za vidljivost i uspeh Regionalne kancelarije.

RYCO foto 2

,,Još uvek živimo u senci sukoba devedesetih. Konkretno u Srbiji, 50% mladih je nezaposleno, 70% nikada nije izašlo iz zemlje, a samo 10% ukupne populacija je visoko obrazovano. Regionalna kancelarija bi upravo trebalo da doprinese povećanju mobilnosti  mladih što vodi ka povećanju šansi za zaposlenje. Pored toga, predrasude i socijalna distanca među narodima bivše Jugoslavije se smanjuju samo ako komuniciramo i upoznajemo jedni druge“, rekao je Naim Leo Baširi iz Instituta za evropske poslove.

Jovana Prusina iz Inicijative mladih za ljudska prava je istakla kako Regionalna kancelarija nije uspeh još uvek, već ogromna šansa i prilika za poboljšanje regionalne saradnje. ,,Ovo je šansa koju smo u obavezi da iskoristimo. Entuzijazam koji je bio prisutan prilikom zagovaranja osnivanja Regionalne kancelarije ne sme da splasne“, kazala je Prusina. Ona smatra da u svom radu RKSM ne bi trebalo da bude obojena notama proporcionalnosti i da funkcioniše u duhu skupljanja poena kod političkih elita. Pohvalivši konstruktivnost Republike Srbije u procesu osnivanja Regionalne kancelarije i njenu saradnju sa civilnom sektorom, Prusina je ipak istakla da ta saradnja može da bude i bolja.

Jedan od glavnih zaključaka konferencije bio je da će u inicijalnoj fazi funkcionisanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih morati mnogo da se radi na njenoj vidljivosti. Izvan organizacija civilnog društva koje su prirodno zainteresovane za proces osnivanja ove kancelarije, malo je onih koji su upoznati sa činjenicom da je 4. jula u Parizu potpisan sporazum kojim su se premijeri Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije obavezali da na godišnjem nivou izdvajaju ukupnu sumu od milion evra za programe razmene mladih. Kako bi ova kancelarija u budućnosti imala što više različitih korisnika koji će dolaziti iz različitih sfera (na primer srednjih škola i fakulteta), dodatni napori će morati da se ulože u promociju kancelarije. Kao primer toga da je proces osnivanja RKSM nedovoljno vidljiv naveden je podatak da je samo šest osoba u Srbiji konkurisalo za omladinskog predstavnika u Upravnom odboru kancelarije.