Vojvođanski građanski centar

— 01.04.2015.

Vojvođanski građanski centar (VCC) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2008. godine od strane aktivista i aktivistkinja Inicijative mladih za ljudska prava iz Novog Sada, uz veliku pomoć Inicijative. Vizija Vojvođanskog građanskog centra jeste otvoreno građansko društvo izgrađano na temeljima poštovanja ljudskih prava. Misija Vojvođanskog građanskog centra  jeste afirmacija vrednosti otvorenog građanskog društva, sa jasno definisanim […]


Vojvođanski građanski centar (VCC) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2008. godine od strane aktivista i aktivistkinja Inicijative mladih za ljudska prava iz Novog Sada, uz veliku pomoć Inicijative. Vizija Vojvođanskog građanskog centra jeste otvoreno građansko društvo izgrađano na temeljima poštovanja ljudskih prava.

Misija Vojvođanskog građanskog centra  jeste afirmacija vrednosti otvorenog građanskog društva, sa jasno definisanim prioritetima u pogledu promovisanja i zaštite ljudskih prava, razvijanja kritčikog dijaloga o dogadjajima tokom devedesetih u regionu i uključivanja mladih u društveno-političke procese kroz omladinski aktivizam.

PodeliShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+