Meet our team

BOJAN STANKOVIĆ

Direktor

IVAN ĐURIĆ

Programski direktor

Ivan je rođen 1988. godine u Beogradu. Nakon završene XIII beogradske gimnazije, studirao je na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu i Fakultetu za pravno-političke studije u Novom Sadu. U Inicijativi mladih za ljudska prava radi na poziciji programskog direktora.

MARKO MILOSAVLJEVIĆ

Programski koordinator

Marko je rođen 1991. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Odeljenju za međunarodne odnose. Prva znanja iz oblasti zaštite ljudskih prava stekao je na seminarima Helsinškog odbora za ljudska prava u toku 2010. godine. U Inicijativi mladih za ljudska prava radi na poziciji programskog koordinatora.

NEVENA TODOROVIĆ

Programska koordinatorka

Nevena je rođena 1993. godine u Beogradu, a diplomu na odseku za anglistiku stekla je na Filolološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je studentkinja master studija međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Nevena je programska koordinatorka zadužena za globalni program Inicijative, koji podrazumeva saradnju sa mrežama aktivista širom sveta, internacionalne razmene mladih i podizanje svesti o kršenjima ljudskih prava na globalnom nivou.

STEFANA BOJOVIĆ

Programska asistentkinja

Stefana je programska asistentkinja i bavi se dokumentovanjem kršenja ljudskih prava na lokalu. Od juna 2019. učestvuje u radu Inicijative u sklopu projekta "Škole ljudskih prava za mlade". Iskustvo u sektoru ljudskih prava stekla pre svega kao volonter radeći sa decom bez roditeljskog staranja, a onda i kao terenski radnik pri migrantskoj krizi.

JELENA MILUTINOVIĆ

Programska koordinatorka

Jelena je omladinska radnica, rođena 1990. godine u Beogradu. Završila je Filozofski fakultet,a sa aktivizmom započela tokom 2005. godine i od tada se bavi ljudskim pravima i omladinskom politikom. U Inicijativi mladih za ljudska prava zadužena je za regionalnu saradnju.

FIONA JELIĆI

Programska asistentkinja

Fiona je rođena u Beogradu 1992. godine, gde je završila Prvu beogradsku gimnaziju i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodnopravnom smeru. U Inicijativi mladih za ljudska prava radi na poziciji programske asistentkinje.

UROŠ JOVANOVIĆ

Programski asistent

Uroš je rođen u Faidu (Švajcarska) 1995. godine, osnovnu školu je završio u Kozluku (Zvornik), srednju školu u Loznici, a trenutno je na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Uroš u Inicijativi mladih za ljudska prava radi na poziciji programskog asistenta.

ALEKSA VUČKOVIĆ

Finansijski asistent

Aleksa je rođen u Kraljevu 1995. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole upisuje osnovne studije na Ekonosmkom fakultetu u Beogradu na smeru računovodstvo i revizija.

ILIJA GAVRILOVIĆ

Stažista

BORIS FIRICKI

Media manager

Boris je rođen u Boru, 1996. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega upisuje studije novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U Inicijativi mladih za ljudska prava radi od 2017. godine u medijskom timu.