fbpx

Iniciativa e të Rinjëve për të Drejta të Njeriut thërret studentet e aktrimit nga Maqedonia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kroacia, të paraqiten për leximet publike të dramës “Gjashtë persona njëjës,” që do të organizohen gjatë muajit mars 2016 në Shkup, Prishtinë, Beograd, Podgoricë, Sarajevë dhe Zagreb.

Nëse jeni duke studiuar apo keni diplomuar në ndonjë fushë që ndërlidhet me histori, shkenca politike apo juridik; nëse jeni aktivist në fushën e të drejtave të njeriut apo jeni aktiv në politikë; nëse jeni të interesuar në çështjen e krimeve të luftës dhe ripajtimit në Evropë si dhe në të drejtën ndërkombëtare atëherë apliko në programin “Drejtësia pa Ripajtim”.