Author Archives for Sofija Todorović

Građani i građanke ničije države

March 22, 2017 7:49 pm Published by Leave your thoughts

Vlast, teritorija i stanovništvo su tradicionalno tri osnovna elementa države. Srbija ima sve elemente državnosti. Međutim, ono što je već godinama sporno je pitanje- kolika je teritorija Srbije? Kome verovati kada dobijamo odgovor na ovo pitanje? Ustav nas laže i nikako ne korespondira stvarnom stanju stvari, a bilo koji pravni akt koji ne prati realnost nije ništa drugo nego mrtvo slovo na papiru.


Res judicata ili možda ne?

March 1, 2017 5:40 pm Published by Leave your thoughts

Za čitavu bivšu Jugoslaviju 25. maj predstavljao je Dan mladosti. Prvih nekoliko godina na ovaj datum obeležavao se Titov rođendan, a zatim je na njegov predlog ovo postao praznik budućih generacija. Za Tuzlu, 25. maj 1995. godine predstavlja dan u kom je ta ista mladost, bez krivice i odgovornostI, pretrpela veliki udarac.


U potrazi za Pravdom

November 27, 2015 3:12 pm Published by Leave your thoughts

Prva stanica – Dahau. Uvek imam neku vrstu moralne dileme da li je u redu radovati se poseti gradova koji su simboli velikih kršenja ljudskih prava, ali je svakako u redu radovati se učenju i širenju znanja o događajima iz prošlosti koji će nam pomoći da bolje razumemo sadašnjost u kojoj živimo i da se ponašamo onako kako bi trebalo, ako se to tako može reći.


Bože, ne znam šta mi je…

September 30, 2015 3:34 pm Published by Leave your thoughts

A bila sam kul devojče, onako, normala… Sve je počelo sa jednom posetom srcu Srbije, i sa nekim čudnim narodom koji vadi i prodaje bubrege, a živi baš tamo u “prapostojbini” svega što je srpsko (samo još da se Srbi dogovore da li su potekli od Arbanasa ili Slovena).