fbpx
Otvoren poziv

Praćenje suđenja za ratne zločine

U procesu tranzicione pravde suđenja za ratne zločine imaju ključno mesto. Međutim, javnost u Srbiji skoro da je izgubila interesovanje za praćenje ovih sudskih procesa iz različitih razloga. Suđenja za ratne zločine u fokusu su isključivo porodica žrtava, nekolicine nevladinih organizacija i par medija. Inicijativa mladih za ljudska prava želi da promeni sadašnju praksu time što sve zainteresovane osobe iz Beograda poziva da zajedno sa nama ili samostalno prate suđenja za ratne zločine.

Shodno tome, u nastavku ovog poziva nalazi se kalendar suđenja za ratne zločine u Beogradu za jul 2020. godine. Informisanjem o sadržaju predmeta i datumima pretresa želimo da podstaknemo što veći broj zaintresovanih građana i medija da prate suđenja za ratne zločine.  

Suđenja se odvijaju u zgradi Višeg suda u Beogradu koji se nalazi u Ustaničkoj 29, a do kog se direktno može doći autobuskim linijama 17, 30 i 31. Detalji svakog pretresa, odnosno tačno vreme i mesto, nalaze se uz opis predmeta, u prilogu poziva.

U sud mogu ući osobe sa najmanje 16 godina sa ličnom kartom, dok se mobilni telefoni i slična oprema moraju predati na portirnici pri ulazu u sud. Zbog situacije uzrokovane korona virusom nošenje zaštitnih maski i rukavica je obavezno.

Ukoliko ste zainteresovani da pratite suđenja sa timom Inicijative mladih za ljudska prava, možete nam pisati najkasnije dan pre zakazanog pretresa na adresu: andjela.savic@yihr.org 


KTRZ 4/10 ĆUŠKA (06.07. u 09:30, sudnica br. 2)

Prvu optužnicu za zločin u Ćuški/Qyshk TRZ je podiglo 10. septembra 2010. godine protiv devetorice okrivljenih – Toplice Miladinovića, Srećka Popovića, Slaviše Kastratovića, Bobana Bogićevića, Zvonimira Cvetkovića, Radoslava Brnovića, Vidoja Korićanina, Veljka Korićanina i Abdulaha Sokića. Optužnica je proširena dana 27. septembra 2012. godine na način da su optuženi terećeni i za zločine koje su izvršili u selima Ljubenić/Lubeniq, Pavljan/Pavlane i Zahać/Zahaq. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, TRZ je odustalo od krivičnog gonjenja u odnosu na optuženog Zvonimira Cvetkovića i 17. decembra 2012. godine podnelo izmenjenu jedinstvenu optužnicu kojom je bilo obuhvaćeno prvobitnih 9 optuženih kao i Zorana Obradovića, Milojka Nikolića, Ranko Momić, Siniša Mišić i Dejana Bulatovića. Tokom postupka TRZ je 2. jula 2013. godine odustalo od krivičnog gonjenja u odnosu na optuženog Vidoja Korićanina. Takođe je 28. decembra 2012. sa jednim optuženim zaključilo sporazum o svedočenju kao i odustajanju od krivičnog gonjenja, a koji je u kasnijem toku postupka ispitivan pod pseudonimom „A1”. 

Viši sud u Beogradu doneo je 11. februara 2014. godine prvostepenu presudu kojom su devetorica optuženih oglašeni krivim za izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđeni na kazne zatvora u rasponu od dve do dvadeset godina, dok su dvojica optuženih – Radoslav Brnović i Veljko Korićanin – oslobođeni od optužbe zbog nedostatka dokaza. Apelacioni sud u Beogradu doneo je 26. februara 2015. godine drugostepenu presudu kojom je uvažio žalbe svih branilaca, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak. 

Ponovljeni postupak je počeo pred novim većem 8. juna 2015. godine. Krivični postupak je razdvojen u odnosu na okrivljenog Ranka Momića jer je u bekstvu i nije dostupan državnim organima.  Takođe, sud je doneo rešenje da se sa ovim postupkom spoji postupak koji se vodio protiv okrivljenih bivših pripadnika policije Vladana Krstovića, Lazara Pavlovića i Milana Ivanovića u predmetu Ljubenić/ Lubeniq, koji su optužnicom TRZ terećeni da su sa ostalim okrivljenim, dana 1. aprila 1999. godine, učestvovali u zločinima u selu Ljubenić/Lubeniq. Krivični postupak protiv optuženog Radoslava Brnovića obustavljen je 29. septembra 2015. godine, jer je isti u međuvremenu preminuo.

Godine 2015. podignuta je jedinstvena optužnica protiv 12 osoba zbog zločina izvršenih nad kosovskim Albancima u proleće 1999. godine u selima Ćuška, Ljubenić, Pavljane i Zahać. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva optužen je Toplica Miladinović, komandant 177. vojnoteritorijalnog odreda Peć, a Srećko Popović, Milojko Nikolić, Siniša Mišić, Slaviša Kastratović, Boban Bogićević, Dejan Bulatović, Abdulah Sokić, Vladan Krstović, Lazar Pavlović, Milan Ivanović i Veljko Korićanin, pripadnici 177. VTO, optuženi su za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu. Miladinović je naredio napade na civile, kao i njihovo raseljavanje, što su pripadnici odreda i izvršili. Tom prilikom je dolazilo i do ubistava, pljačkanja i paljenja kuća, koje je za cilj imalo onemogućavanje povratka proteranog stanovništva.

O dosadašnjem toku suđenja i izmenama optužnice više možete pročitati ovde, kao i u izveštaju Fonda za humanitarno pravo na stranicama 42-50.

 

KTO 10/18 HRASNICA (06.07. u 13:00, sudnica br.1) 

Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Hrasnici 1992, vojničkom pritvoru Armije Bosne i Hercegovine, optužen je Husejin Mujanović, pripadnih oružanih snaga Armije BiH. Optuženi se tereti za 1) protivzakonito zatvaranje oko trideset srpskih civila, 2) nečovečno postupanje koje se ogleda u držanju tih civila u izrazito lošim uslovima, bez ležaja, vode, toaleta i uslova za higijenu, sa minimalnom količinom htrane, 3) izdavanje naredbi i učestvovanje u nanošenju povreda telesnog integriteta. Optuženi je naređivao prebijanje i mučenje civila i sam učestvovao u njima.

Izveštaj sa prethodnog pretresa možete pročitati ovde.

 

KTO 1/15 ŠTRPCI (08.07. u 09:30, sudnica br. 4)

Za zločin u Štrpcima se sudi Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću i Dragani Đekić kao pripadnicima Osvetnika, jedinice pod kontrolom Milana Lukića, i Jovanu Lipovcu kao pripadniku 1. čete 1. bataljona Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Optuženi se terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva jer su nakon otmice dvadeset putnika, iste odveli u školu u Prelovu (opština Višegrad, BiH) gde su ih skinuli, opljačkali i prebili, a zatim ih odveli u kuću u obližnje selo Mušići, gde su ih i ubili, a zatim njihova tela bacili u Drinu.

Izveštaji sa prethodna dva pretresa možete naći ovde.

 

KTO 7/18 BRČKO (13.07. u 10:00, sudnica br. 2)

Za zločine u Brčkom 1992. godine optužen je Miloš Čajević, pripadnik interventnog voda rezervnog sastava policije Brčko. Čajević se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Postoji osnovana sumnja da je 1) primenjivao mere zastrašivanja i terora odnosno dolazio u stan M. B, ukućanima pretio da će ih ubiti i da će sutradan ponovo doći, prebrojati ih i sve ubiti ukoliko neko bude falio, 2) nečovečno postupao, odnosno u logoru Luka prisiljavao braću S. A. i M. A. da se međusobno šamaraju i oralno zadovoljavaju, 3) silovao ženu koju je doveo u kuću u kojoj su boravili pripadnici interventnog voda i tamo držao više od dvadeset dana takom kojih je ona bila primoravana da ih sluša i da ima seksualne odnose sa njima.

Izveštaj sa prethodnog pretresa možete pronaći ovde.

 

KTO 2/15 SREBRENICA – KRAVICE (14.07. u 09:30, sudnica br. 2)

Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, koji se odigrao u julu 1995. kod hangara u selu Kravica, optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidoslav Vasić. Milidragović je bio komandir 2. voda 1. čete Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, a Batinica, Dačević, Miletić, Petrović i Parović bili su pripadnici tog voda. Golijanin i Vasić bili su pripadnici 1. voda 1. čete Centra za obuku Jahorina. Prvooptuženi Milidragović je i naređivao i izvršavao ubistva, a ostali su ih izvršavali. Optuženi su se prvo rasporedili oko hangara u kom su se nalazili muškarci, civili bošnjačke nacionalnosti, a zatim pucali kroz otvore i ubacivali granate. Nakon toga, pozvali su civile da izađu obećevajući im da im ništa neće biti, da bi ih potom pod pretnjom smrću terali da pevaju četničke pesme, a onda i rafalnom paljbom pucali na njih. Optuženi su istog dana, 14. jula 1995. godine, ubijali i civile koje su drugi, nepoznati, pripadnici oružanih snaga dovodili do Kravica autobusima i kamionima. 

Izveštaj sa prethodnog pretresa možete naći ovde.

 

KTO 2/19 KALINOVIK (14.07. u 13:30, sudnica br. 2, 21.07. u 13:30, sudnica br. 2)

Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno za silovanje Bošnjakinje zatočene u osnovnoj školi Mladen Radojević u avgustu 1992. godine, optužen je Dalibor Krstović, pripadnik Vojske Republike Srpske.

Izveštaj sa prethodnog pretresa možete pročitati ovde.

Email:

andjela.savic@yihr.org