fbpx

warinserbia.rs

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut lanson website

Më shumë

Lajmet e fundit

Nisma

Nisma lufton për të vërtetën, drejtësinë, përgjegjësinë, barazinë, lirinë, demokracinë dhe paqen. Ne po nxisim procesin e ballafaqimit me të kaluarën, bashkëpunimin e vazhdueshëm të vendeve dhe njerëzve të rajonit si dhe edukojmë të rinjtë mbi trashëgiminë e luftës.